Mã bưu điện (Zipcode, Post Code) Quận 5, TP HCM

Quận Zipcode
Mã bưu điện Quận 572700
PhườngZipcode
Phường 0172707
Phường 0272709
Phường 0372710
Phường 0472711
Phường 0572720
Phường 0672719
Phường 0772707
Phường 0872706
Phường 0972712
Phường 1072718
Phường 1172714
Phường 1272713
Phường 1372717
Phường 1472716
Phường 1572715
Đánh giá ngay
crosschevron-downtext-align-right