Mã bưu điện (Zipcode, Post Code) Quận Tân Phú, TP HCM

1BC. Trung tâm quận Tân Phú72000
2Quận ủy72001
3Hội đồng nhân dân72002
4Ủy ban nhân dân72003
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc72004
6P. Hoà Thạnh72006
7P. Tân Thành72007
8P. Tân Sơn Nhì72008
9P. Tây Thạnh72009
10P. Sơn Kỳ72010
11P. Tân Quý72011
12P. Phú Thọ Hoà72012
13P. Phú Thạnh72013
14P. Hiệp Tân72014
15P. Tân Thới Hoà72015
16P. Phú Trung72016
17BCP. Tân Phú72050
18BCP. TTDVKH Gia Định 272051
19BC. KHL Tân Quý72052
20BC. TMĐT Tân Bình72053
21BC. Gò Dầu72054
22BC. Tây Thạnh72055
23BC. KCN Tân Bình72056
24BC. Phú Thọ Hòa72057
Đánh giá ngay
crosschevron-downtext-align-right