Mã bưu điện (Zipcode, Post Code) Quận Gò Vấp, TP HCM

1BC. Trung tâm quận Gò Vấp71400
2Quận ủy71401
3Hội đồng nhân dân71402
4Ủy ban nhân dân71403
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc71404
6P. 1071406
7P. 771407
8P. 471408
9P. 371409
10P. 171410
11P. 571411
12P. 671412
13P. 1771413
14P. 1571414
15P. 1371415
16P. 1671416
17P. 971417
18P. 1471418
19P. 871419
20P. 1271420
21P. 1171421
22BCP. Gò Vấp71450
23BC. KHL Nguyễn Oanh71451
24BC. Trưng Nữ Vương71452
25BC. Xóm Mới71453
26BC. Lê Văn Thọ71454
27BC. An Hội71455
28BC. Thông Tây Hội71456
Đánh giá ngay
crosschevron-downtext-align-right