Mã bưu điện (Zipcode, Post Code) Quận 3, TP HCM

QuậnZipcode
Mã bưu điện Quận 372400
PhườngZipcode
Phường 0172107
Phường 0272108
Phường 0372120
Phường 0472106
Phường 0572119
Phường 0672117
Phường 0772118
Phường 0872115
Phường 0972115
Phường 1072114
Phường 1172113
Phường 1272111
Phường 1372110
Phường 1472112
Đánh giá ngay
crosschevron-downtext-align-right